Sarita´s blogg

Sarita´s blogg

Gott och blandat

Min blogg kommer att fyllas av sådant som är viktigt för mig. Alltså min vardag, politiska ställningstaganden, färgsättning/inredning, Rucklet och en hel del om mat....

Klyftorna ökar...

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-12-08 07:53:06

Att vi får fler i Sverige som inte klarar sin egen försörjning har vi sett de senaste året. Med den politik som förs idag så ökar klyftorna drastiskt. Att de 10% av de rikaste i Sverige ökat sina inkomster under en finanskris med 88% känns nästan omöjligt att fatta, men granskar man det lite så är det där den Moderat ledda regeringen satsar.

För de fattigaste 10% var ökningen 15 %. Och arbetslösa och sjuka halkar efter dramatiskt.

Enligt en ny LO-rapport om inkomstutvecklingen har förvärvsarbetandes inkomster realt ökat med i snitt 3,3% om året under de senaste sex åren. Och det är ingen större skillnad mellan arbetare och tjänstemän. (Snacka om skillnad 3,3% mot 88%)

Men sjuka, arbetslösa och de med sjukersättning (tidigare förtidspension) har bara ökat sina inkomster med i snitt 0,86 % om året under samma period. Studerande har fått i genomsnitt 1,26 % om året.

Så var det med att det ska löna sig att arbeta. Självklart ska man arbeta om man kan, men då måste det finnas en politik i landet som ger fler arbetsplatser!! Att jaga sjukskrivna genom att försämra försäkringen och att jaga arbetslösa genom att försämra arbetslöshetsförsäkringen det ger inte fler jobb.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Peter 2009-12-09 09:00:18

OPP. behöver ta ett omtag och hitta lösningar som håller för nästa valrörelsen med klar politisk program att hur fler arbetsplatser skall skapas...Ungdomar först i led...samt hur ska man ta hand om vår sjuka och arbetslösa...