Sarita´s blogg

Sarita´s blogg

Gott och blandat

Min blogg kommer att fyllas av sådant som är viktigt för mig. Alltså min vardag, politiska ställningstaganden, färgsättning/inredning, Rucklet och en hel del om mat....

Klyftorna ökar...

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-12-08 07:53:06

Att vi får fler i Sverige som inte klarar sin egen försörjning har vi sett de senaste året. Med den politik som förs idag så ökar klyftorna drastiskt. Att de 10% av de rikaste i Sverige ökat sina inkomster under en finanskris med 88% känns nästan omöjligt att fatta, men granskar man det lite så är det där den Moderat ledda regeringen satsar.

För de fattigaste 10% var ökningen 15 %. Och arbetslösa och sjuka halkar efter dramatiskt.

Enligt en ny LO-rapport om inkomstutvecklingen har förvärvsarbetandes inkomster realt ökat med i snitt 3,3% om året under de senaste sex åren. Och det är ingen större skillnad mellan arbetare och tjänstemän. (Snacka om skillnad 3,3% mot 88%)

Men sjuka, arbetslösa och de med sjukersättning (tidigare förtidspension) har bara ökat sina inkomster med i snitt 0,86 % om året under samma period. Studerande har fått i genomsnitt 1,26 % om året.

Så var det med att det ska löna sig att arbeta. Självklart ska man arbeta om man kan, men då måste det finnas en politik i landet som ger fler arbetsplatser!! Att jaga sjukskrivna genom att försämra försäkringen och att jaga arbetslösa genom att försämra arbetslöshetsförsäkringen det ger inte fler jobb.