Sarita´s blogg

Sarita´s blogg

Gott och blandat

Min blogg kommer att fyllas av sådant som är viktigt för mig. Alltså min vardag, politiska ställningstaganden, färgsättning/inredning, Rucklet och en hel del om mat....

Klyftorna ökar...

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-12-08 07:53:06

Att vi får fler i Sverige som inte klarar sin egen försörjning har vi sett de senaste året. Med den politik som förs idag så ökar klyftorna drastiskt. Att de 10% av de rikaste i Sverige ökat sina inkomster under en finanskris med 88% känns nästan omöjligt att fatta, men granskar man det lite så är det där den Moderat ledda regeringen satsar.

För de fattigaste 10% var ökningen 15 %. Och arbetslösa och sjuka halkar efter dramatiskt.

Enligt en ny LO-rapport om inkomstutvecklingen har förvärvsarbetandes inkomster realt ökat med i snitt 3,3% om året under de senaste sex åren. Och det är ingen större skillnad mellan arbetare och tjänstemän. (Snacka om skillnad 3,3% mot 88%)

Men sjuka, arbetslösa och de med sjukersättning (tidigare förtidspension) har bara ökat sina inkomster med i snitt 0,86 % om året under samma period. Studerande har fått i genomsnitt 1,26 % om året.

Så var det med att det ska löna sig att arbeta. Självklart ska man arbeta om man kan, men då måste det finnas en politik i landet som ger fler arbetsplatser!! Att jaga sjukskrivna genom att försämra försäkringen och att jaga arbetslösa genom att försämra arbetslöshetsförsäkringen det ger inte fler jobb.

Coacher...

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-11-26 16:43:33
Idag kom då slutligen beskedet, regeringen tänkt, men frågan är om de tänkt klart. De lägger över ansvaret för flyktingmottagande från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Vi som varit med ett tag vet att vi redan idag har en överenskommelse om att Arbetsförmedlingen ska finnas på SFI och vara med och göra individuella utvecklingsplaner, tyvärr har de lyst med sin frånvaro och detta har påtalats för chefen. Så frågan är om nya coacher även ska lösa detta problem precis som de lyckats så bra med andra arbetslösa?? hm ja jag skulle nog föreslå att de tänkte ett varv till.....

4% spärren....

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-11-25 14:40:28

I senaste opinionsmätningen så hade helt plötsligt eller kanske inte plötsligt Centerpartiet närmat sig 4% spärren...det måste väcka en hel del funderingar hos centerpartister. Den senaste tiden händelser påverkar säkert. Hur stora svängningar kan partiet och Maud få ta innan man inser att man inte har väljarnas stöd längre. De funderar säkert på SAAB, Vattenfall, Sonen som är hög chef inom vindkraftverk och inte minst kärnkraftsfrågan...Ja den som lever får se!!!

Debattsvar...

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-11-18 10:20:15

Svar till Maria Abrahamsson och Gudrun Schyman, denna är inskickad till Ekuriren redan i fredags, men har tyvärr inte kommit i tryck...

Bra att rätten till stödperson prövas

Alla barn har rätt till bra och trygga uppväxtförhållanden. Det tycker vi är självklart, liksom rätten för båda föräldrarna att kunna vara hemma och ta hand om sina barn. Det är också jätteroligt att se att allt fler pappor utnyttjar den rätten och att det är naturligt för dem att dela ansvaret för barnet med mamman. Ett jämställt samhälle är bra för alla och i den frågan finns inga meningsskiljaktigheter mellan oss. Vår tydliga målsättning i arbetsmarknads- och familjenämnden är att se alla ärenden utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och att barnets bästa står i centrum .

Men vi har också en skyldighet att följa de lagar som styr vår verksamhet. Ett beslut om en persons rätt till bistånd ska inte grundas på en enskild kommuns tolkning av lagen eller välvilja utan ska fattas utifrån den rättspraxis som råder. Därför är vi inte i detta läge beredda att ompröva det beslut som fattats om stödperson till en rullstolsburen man under hans föräldraledighet. Det beslutet fattades av en tjänsteman på delegation från arbetsmarknads- och familjenämnden.

Däremot har vi uppmuntrat den blivande pappan att överklaga beslutet, vilket vi hoppas att han gör. Anledningarna till att vi vill att han överklagar är flera. Framför allt vill vi att länsrätten klargör hur socialtjänstlagens paragraf om skälig levnadsnivå ska tolkas utifrån dagens praxis. Hur långt sträcker sig familjens gemensamma ansvar för att ta hand om sitt barn? Hur långt sträcker sig rätten att få hjälp av det allmänna för att kunna ta hand om sitt barn? Vika aspekter anser domstolen ska vägas in vid ett beslut om stöd? Vilka ska det inte?

I takt med att samhället förändras ändras också synen på hur lagarna ska tillämpas. Därför välkomnar vi ett klarläggande av hur rättspraxis ser ut idag. Det kommer också att bli vägledande för andra kommuner som ställs inför liknande överväganden.

Vi ser också här att två lagstiftningar kolliderar med varandra, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SOL.

Om länsrättens beslut innebär att mannen har rätt till en stödperson kommer vi självklart att verkställa beslutet. Men om beslutet saknar en klar och generell vägledning med rekommendationer om hur vi ska agera i liknande fall i framtiden kommer vi att överklaga det, av principiella skäl. Vi kommer också att uppmana mannen att överklaga om länsrätten ger kommunen rätt. Anledningen till det är återigen att vi vill få veta att vi tolkar socialtjänstlagens paragraf om skälig levnadsnivå på ett korrekt sätt med de olika perspektiv som ska vägas in. Det är oerhört viktigt att Eskilstunaborna kan känna sig säkra på att alla kommuninvånare behandlas lika. Det är rättssäkerhet och inte godtycke som ska prägla

våra beslut.

25-årsgåva

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-11-13 14:54:13
Igår var en dag som ger lite guldkant åt tillvaron. Det var vår tur i Arbetsmarknads- och familjenämnden att dela ut gåvor till trotjänare. Det finns väldigt många människor som trivs på sitt arbete och väljer att stanna oavsett om det är låg eller högkonjuktur. Tänk så många Eskilstunabor man träffat som komvux lärare eller som socialsekreterare om man varit verksam i 25 år. En otrolig bedrift, ett stort tack till er alla för en väldigt trevlig kväll och för det arbete ni genomfört. Vi fick höra otroliga historier om händelser i arbetet men också imponerande hur många som fortsätter att förkovra sig och läsa långt upp i åldern. Härligt!

Ensamkommande barn...

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-11-11 09:42:54

"Detta agerande, som också skett i andra mindre kommuner i Skåne, visar på ett sammanbrott för svensk flyktingpolitik. Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika.”

När man läst ovanstående så får man igen en påminnelse om skillnader i människosyn mellan de olika politiska partierna. För er som inte vet är Vellige moderatstyrt och kommentaren ovan är tagen från kommunens hemsida. Lite längre ner kan man läsa ”Vi kommer därför att undersöka vilka möjligheter vi har för att stoppa denna cirkus - så här får det inte gå till!" Det är alltså ett privat bolag Attendo som vill öppna ett transitboende för ensamkommande barn i Hököpinge. Att överhuvutaget likna flyktingmottagande för cirkus säger det mesta och behöver knappast kommenteras.

Vellinge är inte en kommun som tar emot flyktingar (vuxna eller familjer). De har valt att inte skriva ett avtal med migrationsverket. Jag kan inte deras demografi, men gissar att den ser ut ungefär som resten av Sverige om vi bortser från storstäderna. Alltså om några år har de arbetskraftsbrist, med en allt äldre befolkning så kanske man ska tänka till ett varv till. Jag är glad och stolt över att många människor som är födda i ett annat land än Sverige väljer att bo i Eskilstuna. Detta gör att vi om ngr årtionden kommer att vara en av Sveriges städer med yngst befolkning!!

Ur integrationsaspekten så skulle jag ändå önska att alla kommuner i Sverige skulle hjälpa till med mottagandet. Integrationen skulle gå så mycket fortare då, då skulle vi slippa ha människor i kö till SFI, i kö till språkpraktik och så vidare…Men det förutsätter att man är en kommun som är välkomnande, vilket jag absolut inte tycker Vellinge är.

Hur tänkte Lindex styrelse??

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-11-10 11:59:10

Läser i Aftonbladet att Lindex ska ta fram en ny kollektion, som beskrivs som sensuell, elegant och kvinnlig. Problemet är att de bestämt att den ska sys upp i storlekarna S och M! Jag vet inte om jag känner mig minder sensuell, elegant och kvinnlig för att jag har storlek L?? Tror faktiskt inte det, upplever snarare att detta både är diskriminerande som urdumt. Hur tänkte dom nu? Jag har inte upplevt det som om det är mest S och M som handlar på Lindex. Tycker snarare att det är väldigt blandat. Ett urkorkat beslut, vilket får mig att fundera över om man inte lärt sig ngt. Om jag inte kommer ihåg helt fel, så fick de backa när de för ngr år sedan tog fram sexiga underkläder för småtjejer!?

En egen jobbcoach!?

PolitikPosted by Sarita Hotti 2009-11-09 13:44:03

Under föregående vecka kunde jag läsa på arbetsförmedlingens hemsida att de tänker göra en ny upphandling av jobbcoacher för att den upphandling de genomförde tidigare inte håller måttet. Jag anser nog snarare att man måste riva upp de oseriösa kontrakt som finns. Det finns inte en människa som får jobb genom healing...

Jag anser att detta är ett hån mot arbetslösa och det är också ett hån mot alla som seriöst jobbar med arbetsmarknadspolitik. Regeringen tycks ha ett tydligt mål under den här mandatperioden och det är att våra skattemedel ska gå direkt ner i några fås plånböcker. Det här är ett tydligt exempel. Jag anser att pengarna istället skulle gå till den ordinarie verksamheten inom af, de hade behövt pengarna för att utveckla sin verksamhet och till att hitta coatcher med rätt utbildning för att klara jobbet. Tyvärr har jag även här hört att det finns skräckexempel, i tidningen kunde vi för en tid sen läsa om en lycklig 19-årig kille som fått jobb, hans första. Han hade fått 5 dagars utbildning och nu var han färdig för att coatcha andra i arbete. Lyckat!!

Nu väntar vi med spänning för att se hur regeringen tänker när det gäller lotsar? Att det är af som får huvudansvaret verkar redan klart, men hur går det då med upphandlingen? Eller har de kanske hunnit ta tills sig och göra en mer kvarlificerad upphandlig nästa gång. Kanske, den som lever får se.

Next »